Lịch sử & Triết học

Gunse Leafs là một công ty của Spices and Herbs ở Mersin và Hatay phục vụ để cung cấp chất lượng cao nhất cho con người từ thiên nhiên.

Di chuyển theo triết lý về chất lượng và dịch vụ, GUNSE LEAFS luôn là người đầu tiên cung cấp các sản phẩm tiêu dùng cho sự thoải mái và người dùng cuối.

Chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp các loại gia vị và thảo mộc tươi và lành mạnh ngay bây giờ và trong tương lai, với sức mạnh mà chúng ta nhận được từ đất của chúng ta.